Pravidla závodu "Zimní běh na Blaník"

 

E-mail pro veškeré změny v přihláškách: beh@pojmon.cz (do 7. 1. 2018)

Změny jmen na místě nebudou možné!!!

 

Výdej startovních setů pouze po předložení občanského průkazu, pasu nebo plné moci.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidel a podmínkách bez předchozího oznámení.


Základní pravidla

Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P240 o běhu na silnici (mimo stadion). 

 

Dodržování pravidel bude kontrolováno traťovým dohledem.

 

Omezení závodníků

Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz níže. Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku. 


Maximální počet běžců je z bezpečnostních důvodů omezen na 500.

 

Účastník si je vědom toho, že účast na závodu Zimní běh na Blaník je na vlastní riziko, že se akce účastní dobrovolně, a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 

 

Zdravotní stav

Každý závodník bere na vědomí, že se jedná o fyzicky vyčerpávající a psychicky náročný závod a je srozuměn se situací, že v rámci jeho absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci si každý odsouhlasením Pravidel závodu v přihlášce zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko. Zároveň účastník zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující samotný život soutěžícího. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tyto situace a každý účastník odesláním přihlášky tato rizika přebírá jako svá vlastní. Účastníci výslovně souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. 

 

Registrace do závodu a ceny startovného

Registrační formulář zde:


Po registraci by Vám měl ihned dorazit potvrzující e-mail. Pokud se tak nestane, platbu proveďte na č.ú.: 1019609582/6100 a do pole zpráva pro příjemce uveďte příjmení běžce. 

Startovné je nutné uhradit do 3 dnů od registrace závodníka, jinak se registrace ruší.
V ceně je zahrnuto 6x občerstvení na trati (2x osvěžovací stanice v obci Dub, 2x občerstvovací stanice pod Blaníkem), 1x občerstvovací stanice v cíli, 1x pozávodní jídlo (dle Vaší volby v registračním formuláři), startovní číslo s jednorázovým čipem a funkční čelenka (barva dle výběru na místě).

 

550,- Kč - startovné musí dorazit na náš účet do 10. 1. 2018.

 

Platby, které nedorazí na náš účet do 3 pracovních dnů budou brány jako neplatné registrace a tato bude smazána!!!

 


Registrace na místě

Na místě bude možná registrace do závodu.

 

!!!Startovné se nevrací, je však možná přeregistrace na jinou osobu - pouze do 7. 1. 2018!!!
Pro přeregistrace pište na e-mail: beh@pojmon.cz. Pozdější přeregistrace není možná! 

 

 

Výdej předem uhrazených startovních setů

Výdej startovních setů bude v pátek 12. 1. 2018 od 15.00 do 17.00 na nádvoří vlašimského zámku.
Kdo nestihne, může si svůj předem uhrazený set vyzvednout v den závodu v době od 8.00 do 10.10. V 10.10 bude prezence uzavřena, aby se vše mohlo připravit na hromadný start.

 

 

Startovní číslo a časomíra

Startovní číslo vám bude přiděleno až po uhrazení startovného, nejdříve 7. 1. 2018.

 

Startovní číslo najdete ve startovním balíčku, který od nás dostanete. Umístěte ho prosím na přední stranu trika (musí být viditelné po celou dobu závodu) nejlépe na hrudník, přiloženými spínacími špendíky. Na jeho zadní straně je umístěn jednorázový čip na měření času. V žádném případě jej neodstraňujte. Startovní číslo s čipem Vám po závodu zůstává.

 

Čas je měřen pomocí čipu, který je umístěn na zadní straně Vašeho čísla. Čip v žádném případě z čísla neodstraňujte! Startovní číslo musí být na hrudi a musí být po celou dobu závodu viditelné. Žádný čip = žádný čas.

 

V případě odstoupení ze závodu vždy informujte časomíru. 

 

Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání hodinek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a případnému ověření výsledku.

 

V případě ztráty startovního čísla během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

 

V případě, že do závodu nenastoupíte nebo naopak ze závodu odstoupíte, informujte vždy časomíru.

 

Start a cíl

Prostor startu a cíle je v jednom místě - prostor vedle vlašimského zámku. Společný start je plánován na 10:15 hod.

 

V prostoru startu a cíle (pod nafukovacím obloukem radia Blaník) se prosím nezastavujte. To kvůli časomíře, aby byly výsledky zapsány i těm, kteří doběhnou za Vámi.

 

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

 

Mezičas

V polovině trasy bude měřen mezičas. Nejrychlejší běžec získá jednu z cen. 

 

Zázemí

Zázemí se nachází přímo v prostoru startu/cíle v prostorách SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 a přilehlého nádvoří. Nacházejí se zde mobilní toalety, stany pro převléknutí závodníků, úschovny zavazadel a místo pro občerstvení těsně po doběhu. Pozávodní občerstvení je vydáváno ve školní jídelně SOŠ a SOU, která sídlí přímo v budově zámku (vstup z velkého nádvoří). 

 

Trasa závodu

je mírně odlišná od letošní trasy - Půlmaraton (Zimní běh na Blaník) se poběží z místa startu na vrchol Velkého Blaníku (bude značeno šipkami + na nepřehledných místech výrazné žluté značení) a stejnou cestou zpět.

 

Trať vede po místních veřejných komunikacích, chodnících a turistických cestách. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

 

Na všech důležitých křižovatkách bude přítomen dohled, který bude případnou dopravu korigovat. Dbejte ale i tak zvýšené opatrnosti kvůli možnému pohybu vozidel.

 

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo upravit trasu dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

 

Občerstvovací stanice

Občerstvovací stanice jsou umístěny na 8 km (před vběhem do lesa) a 13 km (před výběhem z lesa) - u Domu přírody Blaníku a v prostoru cíle. Jako občerstvení budou k dispozici pitná voda, teplý čaj, banány, hroznový cukr, čokoláda.


Na 5 a 16 km (obec Dub) bude nově k dispozici malá občerstvovací stanice. Zde najdete pitnou vodu a teplý čaj. 
 

 

Závěrečné občerstvení bude k vyzvednutí po Vašem doběhu průběžně v prostorách školní jídelny SOŠ a SOU, Vlašim (kapacita jídelny cca 80 osob).

V prostoru cíle a školní jídelny bude také otevřený stánek (bar), pro nákup kávy, čaje a nealkoholických nápojů před i po doběhu.

 

Oblečení

Oblečte se vždy podle počasí - v lednu zvažte 2x. Vždy si chraňte ruce a hlavu - to je základ. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě příznivějšího počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Po doběhu nezůstávejte ve vlhkém oblečení, vždy se rychle převlékněte. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

 

Rady pro závod

Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo, mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Přeci jen jde o 1/2 maraton, takže času na závodění je spousty. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

 

Pitný režim

Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

 

Pití během závodu

Během závodu se snažte pít přibližně každých dvacet minut v malých dávkách, nejvíce 1 až 2 dcl. Zpočátku se do pití můžete lehce nutit. Příliš malý i nadměrný přísun tekutin může způsobit zdravotní problémy. Potřeby a zvyky každého běžce se liší a jsou ovlivněny i vnějšími podmínkami – teplotou, vlhkostí vzduchu. V cíli závodu se snažte zavodnit, urychlíte tím regeneraci. Pokud budete mít chuť na pivo, rozhodně volte pivo nealkoholické.

 

Výživa během závodu

Nejméně tři hodiny před závodem nejezte žádné velké tučné jídlo. Během závodu nepodceňte výživu, obzvlášť pokud na trati trávíte více než hodinu. V průběhu závodu si dejte energetickou tyčinku, gel nebo půlku banánu, případně doplňte sůl. Stravování si vyzkoušejte už v rámci tréninku.

 

Výsledky

Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry budou výsledky v co nejkratším čase uveřejněny na internetu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@irontime.cz

 

V případě, že nebude v dané kategorii alespoň 5 běžců, kategorie se spojí se sousední a místo ní bude vyhlášen např. nejstarší běžec.Škody vzniklé během závodu

Všechny škody, které účastník akce způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady.

 

Zajímavé body na trase

zámek Vlašim (místo startu a cíle)

Čínský pavilon

Znosimská brána

Dům přírody Blaníku

Velký Blaník

 

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

 

Hodně štěstí!

Kontakt

Bc. Ondřej Pojmon
Ke Brodu 901
Zruč nad Sázavou
28522

733120010

vyrobeno: FAJNPARTY.cz

© 2015-2018