Pravidla závodu "Noční běh vlašimským parkem"

 

E-mail pro veškeré změny v přihláškách: beh@pojmon.cz (do 1. 10. 2018)

Změny jmen po tomto datu a na místě nebudou možné!!!

 

Výdej startovních setů pouze po předložení občanského průkazu, pasu nebo plné moci.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidel a podmínkách bez předchozího oznámení.


Základní pravidla

Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P240 o běhu na silnici (mimo stadion). 

 

Dodržování pravidel bude kontrolováno traťovým dohledem.

 

Omezení závodníků

Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz níže. Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku. 


Maximální počet běžců je z bezpečnostních důvodů omezen na 300.

 

Účastník si je vědom toho, že účast na závodu Noční běh vlašimským parkem je na vlastní riziko, že se akce účastní dobrovolně, a že organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 

 

Zdravotní stav

Každý závodník bere na vědomí, že se jedná o fyzicky vyčerpávající a psychicky náročný závod a je srozuměn se situací, že v rámci jeho absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci si každý odsouhlasením Pravidel závodu v přihlášce zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko. Zároveň účastník zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující samotný život soutěžícího. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tyto situace a každý účastník odesláním přihlášky tato rizika přebírá jako svá vlastní. Účastníci výslovně souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. 

 

Registrace do závodu a ceny startovného

Po registraci by Vám měl ihned dorazit potvrzující e-mail. Pokud se tak nestane, platbu proveďte na č.ú.: 1019609582/6100 a do pole zpráva pro příjemce uveďte příjmení běžce. 

Startovné je nutné uhradit do 3 dnů od registrace závodníka.
V ceně je zahrnuto 1x občerstvení po závodě, startovní číslo a čipová časomíra.

 

150,- (při registraci od 11. 8. 2018 do 1. 10. 2018, úhradu startovného je nutné provést do 72 hodin od registrace.
200,- (při registraci na místě v den závodu. Platba možná pouze v hotovosti).

 

Platby, které nedorazí na náš účet do 3 pracovních dnů budou brány jako neplatné registrace a tato bude smazána!!!

 


Registrace na místě

Na místě bude možná registrace, ale pouze do 18:30 hod.

 

!!!Startovné se nevrací, je však možná přeregistrace na jinou osobu - pouze do 1.10. 2018!!! 
Pro přeregistrace pište na e-mail: beh@pojmon.cz. Pozdější přeregistrace není možná! 

 

 

Výdej předem uhrazených startovních setů

Výdej startovních setů bude v sobotu 13. 10. 2018 od 17.00 do 18.50 na nádvoří vlašimského zámku.
V 18.50 bude prezence uzavřena, aby se vše mohlo připravit na hromadný start.

 

 

Startovní číslo a časomíra

Startovní číslo vám bude přiděleno až po uhrazení startovného, nejdříve 1. 10. 2018.

 

Startovní číslo najdete ve startovním balíčku, který od nás dostanete. Umístěte ho prosím na přední stranu trika (musí být viditelné po celou dobu závodu) nejlépe na hrudník, přiloženými spínacími špendíky. Na jeho zadní straně je umístěn jednorázový čip na měření času. V žádném případě jej neodstraňujte. Startovní číslo s čipem Vám po závodu zůstává.

 

Čas je měřen pomocí čipu, který je umístěn na zadní straně Vašeho čísla. Čip v žádném případě z čísla neodstraňujte! Startovní číslo musí být na hrudi a musí být po celou dobu závodu viditelné. Žádný čip = žádný čas.

 

V případě odstoupení ze závodu vždy informujte časomíru. 

 

Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání hodinek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a případnému ověření výsledku.

 

V případě ztráty startovního čísla během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

 

V případě, že do závodu nenastoupíte nebo naopak ze závodu odstoupíte, informujte vždy časomíru.

 

Start a cíl

Prostor startu a cíle je v jednom místě - brána na nádvoří vlašimského zámku. Společný start je plánován na 19:00 hod.

 

V prostoru startu a cíle (pod nafukovacím obloukem radia Blaník) se prosím nezastavujte. To kvůli časomíře, aby byly výsledky zapsány i těm, kteří doběhnou za Vámi.

 

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

Každý závodník musí mít funkční čelovou svítilnu. Bez ní nebude vpuštěn na trasu závodu!!!

 

Zázemí

Zázemí se nachází přímo v prostoru startu/cíle. 

 

Trasa závodu

Trať vede po lesních, šotolinových a asfaltových cestách ve vlašimském parku.

 

Trasa bude označena zelenými chemickými světly, které v noci svítí. Na všech důležitých křižovatkách bude přítomen dohled v reflexních vestách a čelovkách, který bude běžce navádět. 

 

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo upravit trasu dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

 

Občerstvovací stanice

Občerstvovací stanice je umístěna v cíli závodu. Jako občerstvení budou k dispozici pitná voda, kofola, banány, hroznový cukr, čokoláda, sušenky.

 

 

Osvětlení běžců

Každý běžec musí mít na startu funkční čelovou svítilnu. Bez ní nebude vpušten na trať. Funkční čelová svítilna půjde na místě za poplatek 100.- zapůjčit.

 

Výsledky

Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry budou výsledky v co nejkratším čase uveřejněny na internetu společně s pamětním diplomem. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@irontime.cz

 Škody vzniklé během závodu

Všechny škody, které účastník akce způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady.

 

Zajímavé body na trase

zámek Vlašim (místo startu a cíle)

Čínský pavilon

 

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

 

Hodně štěstí!

 

Kontakt

Bc. Ondřej Pojmon
Ke Brodu 901
Zruč nad Sázavou
28522

733120010

vyrobeno: FAJNPARTY.cz

© 2015-2018